Destek ve Bilgi Hattı: +90 342 215 3371

BİZİ TANIYIN

MBT Mühendislik 2014 yılında asansör muayene hizmeti ana hizmet olmak üzere kurulmuştur. Daha sonra bünyesine kattığı mühendis ve kalifiye ekip üyeleri ile A tipi akredite olmuş kuruluş olmak için büyük emek ve gayret içerisinde olan firmamız asansör muayene konusunda da güvenilir bir kuruluş olmak için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

Şirketimiz TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” Standardı’nın “A Tipi Muayene Kuruluşları” için gerektirdiği ölçüde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uygun olarak çalışır. 

Bu doğrultuda;

  • - Muayene Kuruluşumuz konunun taraflarından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir. 
  • - Muayene Kuruluşumuz ortakları ve üst yöneticileri (Genel Müdür), muayene kuruluşunun bağımsızlık ve tarafsızlığıyla çelişecek şekilde (muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumdaki) ayrı tüzel kişiliklerle bağlantılı olmayacaktır. 
  • - Tarafsızlık ilkesiyle çelişme şüphesi bulunan faaliyetlerin yürütülmesi (Örn. iş güvenliği danışmanlığı ve uzmanlığı gibi) durumunda bu faaliyetlerin yürütüldüğü şirketlerle Muayene Kuruluşu’muzun ortak müşteri portföyünün olmaması için önlem alınacaktır. Bu amaçla işleyen bir kontrol sistemi kurulacaktır. 
  • - Muayene kuruluşu ile firma ortaklarının söz sahibi olduğu diğer tüzel kişilik arasında muayene sonuçlarını etkileyebilecek taahhütler bulunmayacak, ortak personel bulunmayacaktır.
  • - Personelin de, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde seçilerek çalışması sağlanacaktır. 
  • - Üst yönetim personelin gerçekleştirdiği muayene ölçüm ve kontrollerinde bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük gibi ifadelerle çelişecek baskı ve uygulamalarda bulunmayacaktır.


 KALİTE POLİTİKASI


 MBT Mühendislik yapısı ve işleyişi uluslararası kabul görmüş akreditasyon standartlarına ve yerel

yasal şartları en etkin karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.

MBT çalışma prensipleri;

a) Tarafsızlık,

b) Yeterlilik,

c) Sorumluluk,

d) Açıklık,

e) Gizlilik,

f) Şikayetlerin çözümlenmesi,

Müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,

personelin yetkinliğini geliştirerek yönetim sistemlerini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde

uygulayarak sürekli iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak kalite politikamızdır.